Skip to content

O HUiU

Sve izraženija potreba umjetnika koji aktivno sudjeluju u suvremenim umjetničkim i kulturnim produkcijama je poznavanje i integracija teorija, znanja i vještina iz više područja koje izlaze van normi tradicionalnih podjela suvremenih, primjenjenih i izvedbenih umjetnosti. Relevantnost i suvremenost izričaja zahtjevaju konstantno praćenje,usvajanje teorijskih i tehnoloških inovacija i trendova koji diktiraju nove produkcijske i estetske tendencije te njihovo primišljeno i selektivno implementiranje u umjetnički rad. Misija Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika kao jedinog takvog strukovnog udruženja u Hrvatskoj je zastupanje interesa i umrežavanje umjetnika koji koji svojim djelovanjem i stvaralaštvom izlaze van navedenih tradicionalnih konvencija te promoviranje značaja kritičkog i inovativnog interdisciplinarnog pristupa suvremenoj umjetničkoj produkciji.U društveno-kulturnom konceptu razvoja novih medija i interdisciplinarnih praksi koji je u fokusu djelovanja HUIU-a , publici se pristupa kao heterogenom aktivnom subjektu.Kroz svoje izlagačko djelovanje i programe HUIU nastoji približiti široj javnosti/publikama koncept interdisciplinarnih umjetnosti, na angažirani način potaknuti na promišljanje i redefiniranje umjetničkih medija i njihovih izražajnih mogućnosti u suvremenom kontekstu te kritički i analitički pristup odabiru i integraciji multimedijskih elemenata u skladu s konceptom i specifičnim kontekstom. Kroz radionice i programe u suradnji s obrazovnim institucijama se promovira interdisciplinarni pristup unutar umjetničke struke kroz edukaciju o mogućim integracijama i interdisciplinarnim nadogradnjama postojećih vještina na praktične i inovativne načine, te se aktivno radi na umrežavanju i suradnji među institucijama, udrugama i profesionalcima koje djeluju na području kulture. Angažirano se nastoji smanjiti nesrazmjer između formalnog obrazovanja tradicionalno definiranih struka te tehnoloških i teorijskih inovacija te pratećih zahtjeva tržišta, kako bi se učenici bolje pripremili za tržište rada te lakše snašli u suvremenim tendencijama dok su istodobno kroz odvijanje programa istražuje razvoj novih edukativnih metodologija.

  1. Provedba i promocija programa strip čitaonice Mrkli Mrak

Među važnije aktivnosti HUIU-a ubraja se dugogodišnja provedba programa strip čitaonice Mrkli Mrak koja je smještena u galerijskom prostoru HUIU-a. Stoga će HUIU i kroz ovaj projekt financirati promotivne aktivnosti popularizacije stripa i strip čitaonice u medijima i na društvenim mrežama Voditelj strip čitaonice, Vjeran Juhas, će, kao i svake godine do sada, i u 2019. godini raditi na redovnim aktivnostima koje pridonose povećanju fundusa i promociji rada strip čitaonice te izgradnji suradnje s domaćim i inozemnim strip crtačima i izdavačima kako bi lokalnim ljubiteljima stripa što više približio strip kao umjetnost.

  1. Provedba i promocija programa galerijskog prostora HUIU-a 

Osnova rada HUIU-a je promocija suvremenih kulturno-umjetničkih praksi kroz organizaciju i provedbu različitih multimedijalnih događanja. Sukladno tome, i tijekom 2019. godine program galerijskog prostora HUIU-a temeljit će se na upoznavanju lokalne zajednice s radom afirmiranih suvremenih umjetnika (primjerice, članova Hrvatskog dizajnerskog društva s kojim HUIU posljednje 2 godine razmjenjujemo programe koji inače ne bi bili dostupni publici Istarske županije), ali i sa stvaralaštvom mladih neafirmiranih umjetnika koji upravo kroz rada program galerijskog prostora HUIU-a imaju priliku promovirati svoj rad te se pozicionirati na umjetničko-kulturnoj sceni.   

  1. Provedba edukativno-kreativnih radionica za djecu i mlade

Edukativni program za djecu i mlade HUIU-a sačinjen je od dva ciklusa edukativnih radionica i izložbi. Edukativne aktivnosti osmišljene su kao sinergija primijenjenih i audiovizualnih umjetnosti u kojima se jednaka pažnja posvećuje učenju konkretnih znanja iz pojedinih područja te implementaciji stečenih znanja na kulturnoj sceni. Sve edukativne radionice osmišljene su u suradnji sa stručnim suradnicima, zaposlenicima Srednje strukovne škole Pula te Škole primjene umjetnosti i dizajna Pula. Radionice su namijenjen učenicima navedenih škola oba spola od 15 do 18 godina. Sudionike radionica HUIU odabiremo kroz suradnju sa stručnim osobljem navedenih srednjih škola, uzimajući u obzir učeničke sklonosti i sposobnosti vezane uz edukativne aktivnosti u okviru programa. 

  1. Razvoj istraživačko-zagovaračkog programa

Od ove godine započeli smo s razvojem istraživačko-zagovaračkih programa. Konkretno u 2019. godini program će se temeljiti na osmišljavanju i provedbi istraživačko-zagovaračkih aktivnosti kojima je cilj definirati mogućnosti povratka izvornih umjetničkih djela u javne i privatne prostore u RH. Naime, za vrijeme bivše Jugoslavije, točnije 60.-ih, 70.-ih i 80.-ih godina proteklog stoljeća, bila je normalna praksa da javne prostore (hotele, knjižnice, banke i sl.) krase izvorna umjetnička djela domaćih i inozemnih umjetnika. Osim što su tada javni i privatni prostori bili lišeni današnjeg neukusa u uređenju interijera (tiskane replike umjetnika, jeftini posteri i slike kupljeni u masovnim trgovačkim centrima i sl.), bili su i svojevrsne galerije i platforme za promociju umjetnika.

Stoga će HUIU u suradnji sa studentima Sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule tijekom 2019. provesti istraživanje o javnim i privatnim prostorima RH u kojima su nekada bili zaista izloženi umjetnički radovi hrvatskih i inozemnih umjetnika, ali i istraživanje o mogućnostima i interesima današnjih privatnih i javnih prostora za izlaganjem izvornih umjetničkih djela u svojim interijerima. Da bismo što uspješnije ovaj problem zagovarali među zainteresiranim dionicima lokalne zajednice u suradnji s vanjskim stručnjacima, Istarskom kulturnom agencijom i privatnom tvrtkom Arena Hospitality Group organizirat ćemo i održati okrugli stol na temu „Intervencije umjetnika u javnom prostoru – prošlost i sadašnjost“.

Također, u svrhu zagovaranja povratka ove prakse u javne i privatne prostore, rezultate studentskog istraživanja prezentirat ćemo zainteresiranoj javnosti organizacijom i provedbom konferencije za medije, slanjem priopćenja medijima, objavom rezultata istraživanja na službenoj internetskoj stranici HUIU-a te na društvenoj mreži Facebook. Na konferenciji za medije sudjelovat će predstavnici studenata, član HUIU-a, ujedno i voditelj ove aktivnosti te predstavnici Istarske kulturne agencije i privatne tvrtke Arena Hospitality Group s kojom HUIU s kojom HUIU uspješno surađuje proteklih godina.