Skip to content

 NATJEČAJ za mlade dizajnere 2020

modometrija

NATJEČAJ za mlade (15 – 25 g.) neafirmirane i buduće modne dizajnere

„MODOMETRIJA“
(geometrijski oblici u modnom izričaju)

Natječaj je organiziran u sklopu IN DIS PROJEKT-a te završnog multimedijskog  događaja IN DIS FORM  na temu „MODOMETRIJA“ (geometrijski oblici u modnom izričaju)u suradnji s Arena Hospitality Group-om d.d.

Ovogodišnji  događaj IN DIS FORM u fokus stavlja mlade neafirmirane i buduće modne dizajnere od 15 do 25 godine, bez obzira na formalno obrazovanje, kojima je zadatak izrada skica mini kolekcije od pet modela  na zadanu temu „MODOMETRIJA“.

Od pet modela kandidati moraju naznačiti jedan model koji će biti izveden za sudjelovanje na završnom multimedijskom događaju IN DIS FORM – „MODOMETRIJA“ koji će se održati 19. kolovoza 2020. na lokaciji Park Plaza Histria Pula. Natječaj je otvoren za sve, bez obzira na formalno obrazovanje. Prijaviti se mogu talentirani pojedinci ili grupa od dva člana. Uz skice modela potrebno je priložiti koncept kolekcije te detaljan opis modela, tkanine i materijala koje se namjeravaju koristiti.

Objava rezultata prvog kruga natječaja 28. svibnja 2020. 

Odabrani kandidati u drugom krugu Natječaja trebaju izraditi naznačeni model i poslati detaljne fotografije izvedenog modela do 18. srpnja 2020.

Natječaj je otvoren od 18. veljače 2020.  do 18. svibnja 2020. u 23:59 sati.

Svi radovi šalju se isključivo elektroničkom poštom putem ( Jumbo Mail ili We transfer) na e-mail: huiu@huiu.hr
Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon roka neće se razmatrati.

Dodatne smjernice u izradi skica kolekcije:

 

UVJETI PRIJAVE
Natječaj je javan i otvoren za sve bez obzira na formalno obrazovanje.

Prijaviti se mogu mladi kreativci između 15-25 godina koji imaju afinitet ka modnom dizajnu.

Dokumentacija Natječaja nalazi se  na stranici: www.huiu.hr

PRIJAVA ZA NATJEČAJ
Na natječaj je potrebno poslati sljedeće:

  • Ispunjenu prijavnicu
  • Opis i koncept kolekcije
  • Skice 5 modela mini kolekcije na zadanu temu MODOMETRIJA (geometrijski oblici u modnom izričaju).
  • Detaljni opis modela te tkanine i materijali koje se namjeravaju upotrijebit u izradi jednog modela.

Svi radovi šalju se isključivo elektroničkom poštom putem (Mail, Jumbo Mail ili We transfer) na e-mail: huiu@huiu.hr
Natječaj je otvoren od 18. veljače  2020.  do 18. svibnja 2020. u 23:59 sati.
Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon roka neće se razmatrati.

OBJAVA FINALISTA

Svi kandidati koji su zadovoljili uvjete prvog i drugog kruga Natječaja  predstaviti će svoje modele na završnoj reviji IN DIS FORM  na lokaciji Park Plaza Histria Arena Hospitality Group d.d. Pula, 19. kolovoza 2020. na kojem će stručni žiri odabrati pobjednik natječaja koji će osvojiti novčanu nagradu od 1.500 kuna kao poticaj za daljnji rad.

Stručni žiri: Elica Iljoska – predstavnica Strukovne škole, Sanja Simeunović Bajec – predstavnica ŠPUD-a, Manuela Kraljević -predstavnica Arena Hospitality Group-a d.d., Lara Bagar – modna novinarka te Katja Kliba – modna dizajnerica i Kristina Nefat, predsjednica HUIU-a .

NAGRADA

  • Stručni žiri odabrat će pobjednika u sklopu IN DIS FORM revije. Pobjedniku će HUIU uručiti novčanu nagradu od 1.500 kuna kao poticaj za daljnji rad.
  • Podmireni troškovi angažmana modela, šminke, frizure, produkcije, te fotografija i video materijala od strane organizatora, smještaj za dizajnere s prebivalištem izvan Istarske županije..

KONTAKT:

E-mail: huiu@huiu.hr

Tel.: 052 515 089 (ponedjeljak –petak: od 12 do 20 sati)